loading...

فان بروز | سایت تفریحی و آموزشی

  از اونجاکه غیبت کردن حرومه   و پشت سر مردم نباید حرف زد   نتیجه میگیریم که:   درس تاریخ حرام و خواندن آن گناه دارد !